Alkavat koulutukset

Tuntologin koulutus
Vahvista osaamistasi – Pärjää paremmin!

Haluatko helpottaa asiakkaiden arkea entistä monipuolisemmin? Haluatko auttaa asiakkaitasi pysähtymään kiireen keskellä? Haluatko opetella uutta ja vahvistaa ammattitaitoasi?
Uusi kosketukseen painottuva hoitometodi on silloin juuri sinua varten!

Tuntologin koulutus antaa valmiudet hoitaa entistä kokonaisvaltaisemmin asiakkaita heidän tilanteensa, toiveensa ja ajankäyttönsä huomioon ottaen. Tuntologi voi myös tarjota pienryhmille tyky-päiviä ja kertoa kosketuksen merkityksestä jaksamisessa. Koulutuksen sisältö on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.

Koulutus on koostuu neljästä kokonaisuudesta, lähiopetusjaksoista, jotka ovat kaksipäiväisiä. Lisäksi koulutuksen aikana tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä ja suoritetaan käytännön harjoitteita sekä näyttökoe koulutuksen lopuksi. 

Koulutus lisää valmiuksia toimia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hoitotyön ammattilaisen tehtävissä. Koulutus keskittyy kosketukseen perustuvan ymmärryspohjan kasvattamiseen ja kosketuksen voiman hyödyntämiseen käytännössä. Koulutus sisältää vuorovaikutteisia luentoja, pariharjoituksia sekä itsenäistä käytännön harjoittelua koulutusmateriaalin pohjalta. 

Koulutuksessa voit valita, haluatko suorittaa sinua kiinnostavan hoito-osan yksittäisenä palana vai suoritatko koko tuntologin koulutuksen. Yksittäisen osan suorittaminen ei sido koko koulutuksen suorittamiseen, vaan voit päättää, mikä tukee sinua parhaiten oman ammattiosaamisesi kehittämisessä.

Taitojen opettelu sisältää sekä teoriaopetusta, ja käytännön harjoitteita! Opit käytännön, jolla voimaannutat asiakkaitasi! Tuntologikoulutuksen yhteydessä on myös mahdollista suorittaa tuotekehitystyön EAT.

Soveltuvuus ja pääsyvaatimukset tuntologin koulutusohjelmaan:

Pääsyvaatimuksena on riittävä pohjatieto ja/tai käytännön kokemus. Kosmetologiopinnot tai hoitoalan tutkinnon suorittaneet hyväksytään suoraan koulutukseen. 

Tuntologin koulutus tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen ja aiemman koulutuksen syventämiseen ja hyödyntämiseen. Monelle perinteistä hoitotyötä tekevälle yrittäjälle, kosmetologille ja hierojalle erottautuminen sekä oman ammatti-identiteetin löytäminen voi olla hankalaa, eikä riittävää erottautumista pääse syntymään. Kouluttautumalla tuntologiksi laajennat osaamistasi ja vahvistat ammattitaitoasi. Tämä mahdollistaa myös erottautumisen kilpailua täynnä olevilla markkinoilla. Hoiva-alan henkilöstölle koulutus tuo lisäpalvelumahdollisuuden ja monipuolistaa työnkuvaa.

Tuntologin koulutuksessa syvennytään kosketuksen merkitykseen ja sen vaikutuksiin. Koulutuksessa opetellaan kosketuksen metodiin kehitetyt hierontaotteet, valjastetaan aistiherkkyys sekä opitaan näkemään jokaiselle asiakkaalle sopiva hoito. Vaikuttavaan kosketukseen tarvitaan inhimillisyyttä, aitoa kohtaamista ja herkkyyttä. Tuntologit ovat koulutuksessa toistensa sparraajia ja tukijoita - reflektiivisyys ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa, ja jokaisen opiskelijan antamilla näkemyksillä on suuri merkitys. Koulutus laajentaa ammattitaitoasi ja ammattikenttääsi, mutta on samalla myös matka itseen ja ihmisyyden äärelle.

  • Kouluttajina toimivat alojensa vahvat ammattilaiset.
  • Koulutuksessa käydään läpi hierontatekniikkaa, annetaan erilaisia tehtäviä ja harjoitellaan hoitoja.
  • Opiskelija kokoaa tuntologin koulutuksen aikana kansiota, johon kerätään kokemuksia ja palautteita hoidoista. Kansio toimii myös oppimispäiväkirjana koko koulutuksen ajan.