Yhdistelmäkoulutus 2021

Päivitä ammattitaitoasi hankkimalla itsellesi tuplakoulutus!
Tuntologin syventävä jatkokoulutus ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto!

Tuntologin koulutuksessa opit ymmärtämään kosketuksen merkityksen, sekä toisen ihmisen inhimillisen kohtaamisen. Koulutuksessa opetellaan harjoittelemalla oikeanlaiset otteet, valjastetaan aistiherkkyys sekä opitaan ymmärtämään oman asenteen merkitys. Kosketukseen tarvitaan inhimillistä kosketusta, joka syntyy herkkyydestä ja ainutkertaisesta kohtaamisesta. Koulutuksessa reflektiivisyys ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa, ja jokaisen opiskelijan antamilla näkemyksillä on huomattava panos ja merkitys koko koulutuksen ajan. Tuntologit ovat koulutuksessa toistensa sparraajia ja tukijoita. Inhimillinen energia ja luova kyky vahvistuu, jonka myötä koulutuksessa opitaan näkemään jokaiselle sopiva hoito. 

Koulutuksen toisessa osassa koulutusohjelma valmistaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluita sekä kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Koulutuksessa opit asiakaslähtöisyyttä, tuotteistamista ja brändäämistä. Sen lisäksi opit käyttämään välineitä ja menetelmiä, tekemään nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu toisena osana ja sen pituus on 8 lähikoulutuspäivää? ja koulutus sisältää työssä tapahtuvaa oppimista. 

Tuntologi -koulutuksessa saat:

 • Ohjausta kehittämishankkeen läpivientiin ja palveluiden kaupallistamiseen
 • Valmennusta tuntologin ammattiin "kädestä pitäen”
 • Ohjausta molempien tutkintojen suorittamiseen. 
 • Selkeän arvion omasta lähtötilanteesta sekä kehityskohteista 
 • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 

Koulutusohjelman kesto on yksilöllinen, noin 1 vuosi. Koulutusohjelma antaa valmiudet asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden, tuotteiden ja uuden tuntologin liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman ytimenä on tuntologin ammattiin liittyvä kehittämisidea, jonka osallistuja vie ohjatusti toteuttamisasteelle koulutuksen aikana.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on oppisopimuksella maksuton (työsuhteinen tai päätoiminen yrittäjä, myös muita rahoitusmuotoja) ja tuntologin koulutuksen ja tehtävien hinta tutkintokoulutuksen yhteydessä on 1950€ + alv. (normaalista 2500€ + alv.) sisältäen opetuksen, ohjauksen, materiaalit, sähköisen oppimisympäristön sekä opintokirjeet.

 • Kouluttajina toimivat aina ammattilaiset. 
 • Koulutuksessa käydään läpi tekniikkaa, annetaan erilaisia tehtäviä, harjoitellaan hoitoja. Opiskelija koostaa tuntologi -koulutuksen aikana kansiota, johon kerätään asiakaskokemuksia ja palautteita hoidoista. #Matkani tuntologiksi. Koulutuskokonaisuus muodostuu yhteensä 9 moduulista, joista jokainen on viikonlopun mittainen. 
   

1. TKEAT, startti 20.-21.3.2021
 • Missio, visio, arvot ja tavoite
 • Yrittäjävalmiudet ja toiminnan kannattavuus
 • Kehittämispalveluiden joustavuus ja oman ammattitaidon kehittäminen.
 • Oman yrityksen kannattavuuden ymmärtäminen.
 • Päivään Kotitehtävä: Mitä Tuntopub on? 
 • Kouluttajana Marjaana Roth, Karoliina Heiskanen, Eija Huttunen mukana

2. Tuntologi: Arvokkaat aistimme, huhtikuu 2021
 • Aistit: toiminta ja vaikutus ihmisen hyvinvointiin/mieleen
 • Hoidon vasta-aiheet, tunnevammat. 
 • Mitä Tuntopub on? 
 • Toimintasäännöt – yhteistyökumppanit -Eettiset säännöt
 • Kouluttajana AmO, Erikoiskosmetologi Eija Huttunen, Anu Muraja-Murro ja psykologi  Arja Airaksinen

3. Tuntologin identiteetti 22.-23.5.2021
 • TKEAT-päivät
 • Kirkasta identiteettisi ja kasva
 • Itsensä johtaminen
 • Tavoitteet kehittämiselle
 • Itsetuntemus: Kuka minä olen?
 • Egon ja intuition erottaminen, kehon heijasteet, tunneälyn valjastaminen työvälineeksi.
 • Kouluttajana AmO, Erikoiskosmetologi Eija Huttunen ja NLP, Life Coach Jaana Hautala

4. Tuntologi: Erilaisia ihmiskäsityksiä, elokuu 2021
 • Ayurvedan perusteita
 • Erilaisuus on rikkaus
 • Marmapisteet 
 • Kouluttajana Ayurveda asiantuntija, Ayurveda Life Coauch, Welness Pro, SKY-kosmetologi Tarja Aalto

5. Markkinointi ja talous 18.-19.9.2021
 • Tuntopubin kannattavuus
 • Palveluiden joustavuus ja ajanvaraus, oman ammattitaidon kehittäminen
 • Markkinointi, myynti ja oman yrityksen kannattavuuden ymmärtäminen
 • SOME ja asiakaslähtöisyys

6. Tuntologi: Keho ja mieli, lokakuu 2021
 • Erilaiset hierontatekniikat ja niiden vaikutukset
 • Kosketuksen voima ja hoitamisen taito, eteeriset öljyt
 • Kunnioittava kosketus
 • Kouluttajana  Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, AmO, Erikoiskosmetologi Eija Huttunen ja Enni Leinonen

7. Palvelupolku ja brändi, marraskuu 2021
 • Yhtenäinen asiakaskokemus: Mitä ja miten? Palvelupolulla kuvataan hetket (kontaktipisteet), tapahtumat ja toimenpiteet (palvelutuokiot) asiakkaan näkökulmasta.
 • Palvelutuokiot ja brändimuodostus
 • Työpajapainotus

8. Tuntologi: Ravinnon vaikutus tuntoaistiin, joulukuu 2021
 • Ravintotuntemusta FLT 
 • Kouluttajana AmO, Erikoiskosmetologi Eija Huttunen ja Maili Lepola

9. Näyttöpäivä ja sertifikaatit, joulukuu 2021 ja tammikuu 2022
 • Näytöt hoidoista: Tutkintotilaisuus, valmistuminen ja todistusten jako 
 • Sertifikaatit ja tuntologin nimikkeen saaminen.

TYÖPAJAT:

 • Käytännön työpajat ovat nyt alueellisesti jakautuneet ja aluksi niitä toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla: Oulu, Kuopio, Tampere ja Helsinki.
 • Työpajat ovat yhden päivän mittaisia hoitojen harjoittelupäiviä ja niitä pyritään toteuttamaan kuukausittain edellä mainituilla paikkakunnilla.
 • Päivän aikana opit tekemään aina yhden hoidon kerrallaan jonka jälkeen viet hoidon käytäntöön.
 • Keräät koko opiskelusi ajan hoidosta asiakaspalautteita tuntologi-kirjaasi.

Hakeutuminen:

Ilmoittaudu mukaan tähän ainutlaatuiseen koulutukseen Eija Huttuselle. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon tulee vielä erikseen toinen, virallinen ilmoittautumislinkki. Eli ilmoittautuminen on 2-vaiheinen: Ensin Eijalle ilmoittautuminen- ja sen jälkeen saat linkin, ja ilmoittaudut vielä virallisesti sen kautta mukaan koulutuksen toiseen osioon.
Tämän jälkeen saat noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta kutsun päivään ja lisäinfoa sekä jotain materiaalia tutustuttavaksesi ja täydennettäväksesi.

Koulutusluennot toteutetaan lähtökohtaisesti verkkokoulutuksena etäyhteydellä. Jos poikkeustilanne helpottaa, voi ryhmän kanssa keskustella mahdollisuudesta nähdä ja verkostoitua osalla koulutuspäivistä.

Lisätietoja Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta: Marjaana Roth, Rastor-instituutti, 040 534 8679, marjaana.roth@rastorinst.fi

Tervetuloa mukaan kehittämisen tielle!